Psychosynthese 

 

Psychologie van het hart

Psychosynthese is een psychologie van het hart: een psychologie die je uitnodigt om vanuit je hart te kijken naar jezelf en anderen. Als je zonder oordeel kunt kijken naar wat er is, is er liefde en acceptatie. Je wordt je bewust van wat er in je leeft aan gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen. In de ruimte die dan ontstaat, kun je kijken naar wat er in je hart leeft aan verlangens, zoals het verlangen om in contact te komen met wie je werkelijk bent.

Op deze bewustwordingsweg kom je ook je kwaliteiten tegen en je potenties. En je gaat zien wat jou daar mogelijk nog van weerhoudt en hoe je deze blokkades kan opheffen.
De grondlegger van de psychosynthese, Roberto Assagioli, heeft veel oefeningen ontwikkeld die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

De innerlijke dirigent

In dit proces leer je ook delen van jezelf kennen die snel de overhand hebben, de zogenaamde subpersonen. Zij kunnen het soms zo overnemen dat andere kanten van jezelf niet meer mee mogen spelen in het orkest van jouw leven. Dan is het de kunst om jouw innerlijke dirigent te ontwikkelen die iedere speler tot zijn recht laat komen.
De wil

Met behulp van je wil leer je steeds meer de kunst om leiding te geven aan al die kanten in jezelf in plaats van dat je door hen geleefd wordt. En ga je meer leven in plaats van overleven.
Het centrum in jezelf, van waaruit je keuzes maakt hoe je wilt leven, wordt sterker.
Psychosynthese geeft ook handreikingen hoe je je wil daarbij in kan zetten en hoe je die kunt ontwikkelen.
Soms is dat je sterke wil om iets voor elkaar te krijgen, of je kundige wil. Maar het kan ook de goede wil zijn, om te zorgen dat iets goed is voor jezelf én goed voor de ander.

Een stille plek

Het centrum in jezelf is ook een plek waarin je contact kan voelen met een bron, waaruit je inspiratie of leiding kunt ontvangen.
Als ik voor mezelf spreek, is dit een stille plek in mij waarin ik ontvankelijk ben voor een bron van licht die mij voedt. Als ik daarop afgestemd ben, dan is er hoop, troost, vertrouwen, intuïtie en verbondenheid. Dan stroomt het, hoef ik het niet alleen te doen en weet ik mij gedragen.

 

 


 

Psychosynthesepraktijk De Klaproos I Rijsweerdsweg 3; 7412 WE Deventer I deklaproos@kpnmail.nl I 06-20665443 

 

 

Psychosynthesepraktijk 
De Klaproos